EVA板

Products

我們為您提供了最廣泛的EVA板,它可以支撐您的軀幹,並為您的腳提供抓地力和舒適性。此外,這些EVA板為那些在鍛煉腿部或學習游泳時需要支援的游泳者提供了良好的浮力。

Hc-9027
Hc-9027
Hc-9026A
Hc-9026A
Hc-9023
Hc-9023
Hc-9024
Hc-9024
Hc-9025
Hc-9025
Hc-020519
Hc-020519
Hc-006332
Hc-006332
Hc-006337
Hc-006337
Hc-006255
Hc-006255
Hc-9020
Hc-9020
Hc-9021
Hc-9021
HC-9028a
HC-9028a
1 | 2 | 3